Verkeershinder Spannenburg en De Poel

Gepubliceerd op 20 april 2024 om 14:38

In verband met het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op het asfalt is de brug van Spannenburg dicht voor gemotoriseerd verkeer van maandag 29 april 7:00 uur tot dinsdag 30 april 16:00 uur. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van
de brug.

Wat gaat er gebeuren?
Er wordt een nieuwe slijtlaag aangebracht op het beweegbare deel van de brug.
De werkzaamheden zijn een vervolg op de werkzaamheden van december vorig jaar.
Uit onderzoek is gebleken dat de staat van het asfalt sneller achteruit gaat dan gepland. Dit heeft te maken met het extra verkeer dat van de brug gebruik heeft gemaakt tijdens de gehele stremming van de Prinses Margriettunnel eind vorig jaar en het begin van dit jaar.

Omleidingsroutes
Het verkeer wordt omgeleid via de A7, A6 en N354. Het landbouwverkeer wordt omgeleid via de Prinses Margrietbrug in Lemmer. Dit betekent voor deze groep weggebruikers helaas een (veel) langere reistijd. De omleidingen worden aangegeven met gele borden.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Berry Verwoert
(omgevingsmanager), bereikbaar van maandag t/m woensdag en vrijdag op telefoonnummer 06-46021383 of via de e-mail: berry.verwoert@rws.nl

Rioleringswerkzaamheden De Poel

Van maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei 2024 is een deel van De Poel,
vanaf De Poel 23 tot en met 46, afgesloten voor het doorgaand verkeer. Daarop volgend is van maandag 13 mei tot en met dinsdag 09 juli 2024 een volgende deel van De Poel, vanaf De Poel 13 tot 23, afgesloten voor het doorgaand verkeer.
De genoemde verkeersafsluitingen gelden niet voor voetgangers.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de heer Klaas Visser van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.