Herstraatwerkzaamheden De Zwaan Woudsend

Gepubliceerd op 20 november 2020 om 13:46

De rijbaan en voetpaden/inritten van De Zwaan 2 t/m 28 worden herstraat. De planning was in
eerste instantie volgend jaar, maar het wegenbudget biedt nog ruimte voor extra
onderhoudswerkzaamheden.

Op basis van prioritering is de Zwaan naar voren geschoven. Gezien de
bedrijvigheid/branche van de meeste bedrijven is dit de beste periode omdat dit buiten het watersport seizoen valt én deels in de kerstvakantieperiode is.
Er zal dus zeer binnenkort al aangevangen worden met de werkzaamheden en er wordt gestreefd naar een goede samenwerking met de direct aanwonende bewoners en/of bedrijven. 

De planning van de werkzaamheden die uitgevoerd worden:
· Voorbereidende werkzaamheden vanaf 7 december t/m 18 december.
          o Gedurende deze 2 weken worden werkzaamheden aan de trottoirbanden,
             inritten 
en tegelpaden uitgevoerd.
          o De weg is gewoon te gebruiken.
· Herstraten rijbaan van 21 t/m 31 december (kerstdagen uitgezonderd).
          o De gehele weg wordt machinaal herstraat, start vanaf de Zwaan 28.
          o Werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7 uur s’-morgens en 5 uur
              s’-middags. Er 
wordt gemiddeld 100 meter per dag gestraat.
          o Er kan geen zwaar transport (o.a. van boten e.d.) plaatsvinden.
              Hierbij het verzoek 
om dit voor of na deze periode in te plannen.
          o Onze voorkeur is om de straatmachine te laten staan zodat het werk sneller
              klaar is. 
Dat betekent dat via rijplaten naar de percelen kan worden gereden.
              Medewerking wordt gevraagd 
om dat tijdens het uitvoeren van het straten
              tot een minimum te 
beperken. (Auto laten staan en te voet verder)

In het werk zullen wel tijdelijke voorzieningen (rijplaten) worden aangebracht om op die manier de panden voor bewoners/klanten maar ook voor hulpdiensten bereikbaar te houden.

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Mark Schotanus van de gemeente SúdwestFryslân, telefoonnummer 14 0515, m.schotanus@sudwestfryslan.nl .
Graag vermelden dat het om het werk herstraten De Zwaan te Woudsend gaat.