Woudsend Promotie 2020 - kort verslag 2020

Gepubliceerd op 12 december 2020 om 12:00

Woudsend Promotie 2020: Ondanks corona een goed toeristisch jaar.

Dit jaar geen netwerkbijeenkomst met betrokkenen, wél een kort verslag voor alle belangstellenden.

Minder evenementen, meer bezoekers

In dit coronajaar zagen we verschillende bewegingen bij de promotie en bezoeken van ons dorp:

-Enerzijds minder grootschalige evenementen: Alleen de Boerenmarkt in de zomer en Monumenten, Muziek en Meer op 12 september konden doorgaan in de periode waarin er even wat meer mocht. De andere evenementen moesten helaas een jaar overslaan of naar volgend jaar verschoven worden.

-Anderzijds kwam er in de hele zomer een grote toeloop van gasten naar Woudsend, zoals ZW-Friesland door vele nieuwe bezoekers als vakantiegebied werd ontdekt. Het hele dorp, winkels, restaurants, jachthavens en watersport werd door vele gasten goed bezocht. In onze VVV-infowinkel bij De Smaak van Water werden de vele bezoekers wegwijs gemaakt: mondeling én met infofolders.

 

Elfstegentocht (beheer en uitvoering vorig jaar overgenomen van Dorpsbelangen):

Deze werd in het voorjaar extra gepromoot en coronaveilig aangepast. Men kon met de folder in de hand zo mooi op eigen gelegenheid de stegen en het dorp verkennen. De folders in het Nederlands, Duits en Engels vlogen de deur uit en in de zomer moest er al een tweede druk komen.

 

De Boerenmarkt kon met zorgvuldige voorbereiding en coronaveilige aanpassingen gelukkig wel plaatsvinden. Dit jaar, de 5e jaargang, helaas zonder de extra activiteiten zoals muziek, boottochtje en workshops, maar mét veel bezoekers op alle 7 markten op de donderdagen in de zomer én de extra markt op 12 september! Gasten én de (gemiddeld 25) standhouders waren zeer tevreden over deze unieke markt.

 

Monumentendag 12 september: Ook de 8e editie van Monumenten, Muziek en Meer was een mooi succes met veel bezoekers. Dat kon dankzij extra coronaveilige aanpassingen en spreiding van de activiteiten over het hele dorp: de monumenten- en fotoroute door de oude kern, de boerenmarkt op de Waechswâl en Muzyk op Yndyk op het ijsbaanterrein. De vaartochtjes, de ‘corona-artiest’, de vlaggetjes en de vele horecaterrassen maakten deze feestelijke dag weer compleet.    

 

Woudsendfonds: Al deze activiteiten konden weer met steun en bekostiging vanuit het WoudsendFonds georganiseerd worden. In de Elfstegentocht is dit jaar stevig geïnvesteerd, terwijl Boerenmarkt en Monumentendag op eigen kracht en inkomsten goed konden ronddraaien.

Met de jaarlijkse uitgaven voor PR-materiaal en voor Sinterklaas is het voor het fonds verder een rustig jaar geweest. Er is een bescheiden buffer voor volgend jaar om dan hopelijk weer een vollediger promotie- en evenementenjaar te kunnen organiseren. Het WoudsendFonds heeft ook de steun van u als inwoners en bedrijven nodig. Elk blijk van waardering, hoe bescheiden ook, wordt op prijs gesteld:  NL66 RABO 0327 7333 49 t.n.v. Ondernemersvereniging Woudsend o.v.v. WF2020. Zo houden we samen het dorp mooi op de kaart! Doet u mee?

 

Woudsend Promotie:
Candida de Wijs, Petra de Jong, Tonnie Ketelaar, Steven de Boer, Peter Kranendonk
(Contact en info via woudsendpromotie@gmail.com of 06-55 186 794)