Paascyclus diensten De Karmel

Gepubliceerd op 22 maart 2021 om 13:48

De veertigdagentijd, welke begonnen is op Aswoensdag (17 februari) nadert zijn einde in de Stille week, de week voor Pasen, met de Paascyclus. 

De Paascyclus begint met een viering op Witte Donderdag met de kinderen die voor de eerste keer meedoen aan de Maaltijd van de Heer. De gemeente viert online thuis mee.

De viering op Goede Vrijdag staat in het teken van het lijden en sterven van Jezus.
Op Stille Zaterdag beginnen we de Paaswake in het donker en lezen we teksten over licht en waken in het donker tot het verhaal van de opstanding klinkt. Iedereen die dat wil kan meedoen (liturgie kan hieronder worden gedownload) en een kaars krijgen om aan te steken. U kunt deze halen bij Yme Braaksma (Op 'e Romte16). Het zou mooi zijn om daar van te voren een foto van te maken en deze op te sturen naar 0619193474. We beginnen de Paaswake in stilte, er is geen orgelspel en de klok wordt niet geluid. De nieuwe Paaskaars wordt in deze nacht binnengedragen. Vierend gaan wij in deze dienst van schepping naar verlossing, van duisternis naar licht, van dood naar leven. Zo komen we bij Pasen uit.  In de Paasdienst wordt Melle Hendrik de Groot gedoopt.

Welkom allemaal om de diensten online te volgen via pgwoudsend.nl/kerkdienstgemist.

In verband met de avondklok zal de dienst op Stille Zaterdag eerder worden opgenomen.

Liturgie Paaswake Zaterdag 3 April 2021
Word – 1,9 MB 288 downloads