Nagekomen verslag Informatieavond Zonnevelden

Gepubliceerd op 19 juli 2022 om 10:00

Geslaagde startavond over onderzoek naar zonnevelden bij Woudsend

Op 15 juni was in het MFC een open informatie – en discussieavond over zonnevelden in en rond Woudsend. Ruim 30 inwoners van Woudsend bogen zich over de vraag of en waar deze velden dan zouden kunnen komen.

De avond werd georganiseerd door de Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend, Dorpsbelangen en de Ondernemersvereniging en werd begeleid door Doarpswurk.

Sinnetafels

Na een korte toelichting over het waarom van deze avond en een inhoudelijke introductie op het onderwerp gingen de deelnemers in kleine groepen in gesprek aan de z.g. ‘Sinnetafels’:

De Sinnetafel is een zorgvuldige en beproefde aanpak die elders in Friesland ook wordt gehanteerd met instemming van de provincie en gemeenten. De vragen de hierbij aan de orde kwamen:

-Welke randvoorwaarden wilt u meegeven bij initiatieven voor zonnevelden bij Woudsend?

-Op welke daken en grondlocaties in Woudsend kunnen nog zonnepanelen worden gelegd?

-Welke locaties rondom Woudsend vindt u wel of niet geschikt voor zonnevelden?

 

Per groep werden de uitkomsten gerapporteerd en genoteerd. Hierbij bleek veel overeenkomst over de randvoorwaarden voor zonnevelden: uit het zicht, beeldkwaliteit, meervoudig gebruik van de locaties, profijt voor het dorp, extra faciliteiten voor groene energie, etc. Ook kwamen er veel suggesties op tafel over locaties (daken en grondlocaties) in en rond Woudsend.

Op basis hiervan is een document gemaakt “Rode draad Sinnetafel Woudsend”  

 

Vervolgstappen

In de brede werkgroep Sinnefjild Woudsend (EDW, DB, OVW met ondersteuning van Doarpswurk en Energiewerkplaats) zijn vervolgstappen afgesproken:

-Een technische werkgroep gaat met opbrengsten van 15 juni inventariseren wat de energiebehoefte in Woudsend is; wat er op daken kan en wat resteert voor grondlocaties.

-Aan de hand van deze uitkomsten zullen vervolgvoorstellen worden gepresenteerd over locaties en mogelijkheden en wordt een vervolgavond georganiseerd.

Veel aanwezigen van 15 juni hebben zich aangemeld mee te denken over deze vervolgstappen.

Zij zullen worden betrokken bij de verdere stappen en voorstellen.

 

Wilt u meer weten over de opbrengsten van 15 juni en/of verder meedenken over het vervolg?

Neem dan contact op met de werkgroep Sinnefjild Woudsend via mailadres duurzaamwoudsend@gmail.com