Lichtje aansteken in De Karmel

Gepubliceerd op 12 november 2022 om 12:00

Wanneer we een dierbare verliezen, missen we hem of haar. Verdriet is voor iedereen herkenbaar en voor iedereen is het anders hoe we met dat verdriet omgaan. In de donkere tijd van het jaar steken we de lichtjes aan thuis en in de kerk. 

Jaarlijks stellen we dorpelingen en gemeenteleden in de gelegenheid een kaarsje aan te steken in De Karmel en gedenken we overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar die we “Eeuwigheidszondag” noemen. Deze viering is op zondag 20 november a.s. en begint om 16.00 uur. De dienst is ook online te volgen via pgwoudsend/kerkdienstgemist.nl. Ook op een later moment kunt u de dienst nog terugkijken.

We gedenken in deze dienst de gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden en een familielid steekt een kaars voor hen aan. We steken een kaars aan voor alle anderen die niet bij name genoemd worden maar die we in ons hart meedragen. Daar horen ook mensen bij die dit jaar in ons dorp zijn overleden en die niet bij de kerk horen. Of als geloofsgenoten in oecumenisch verband met ons optrekken. Zo zijn we als Woudsenders onderling met elkaar verbonden.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen zelf een kaarsje aan te steken is de kerk open op zondag 20 november van 14.00- 15.00 uur. We nodigen u uit om zondagmiddag even binnen te lopen. Er klinkt sfeervolle muziek en iedereen die dat wil kan een lichtje aansteken ter gedachtenis aan iemand die je lief is en die je mist. Het is er rustig en je kunt even gaan zitten, even je verhaal kwijt of na het aansteken van de kaars weer weggaan. Voor alle dorpsgenoten in en rond Woudsend, of je nu veel, weinig of helemaal niet gelooft. Je bent van harte welkom  een lichtje aan te steken voor wie jou lief zijn in De Karmel.