Reünie Meester van der Brugschool

Gepubliceerd op 7 april 2023 om 15:04

Het is dit jaar 156 jaar geleden dat de Christelijke school in Woudsend is gesticht.
Er gaat op 1 augustus 2023 iets veranderen in het onderwijs in Woudsend.

Zoals het nu lijkt sluiten de Meester van der Brugschool en de Bonifatiusschool hun deuren. Door een fusie ontstaat er één nieuwe samenwerkingsschool voor alle kinderen van Woudsend, Indijk, Smallebrugge, Koufurderige en Ypecolsga.
Op dit moment nog in twee gebouwen, maar hopelijk in de toekomst in een nieuw modern gebouw.

Daarom is er voordat de deur sluit nog een reünie voor iedereen die het leuk vindt om nog een kijkje te nemen in de Meester van der Brugschool.

Het wordt een middag om elkaar te ontmoeten en om herinneringen op de halen onder het genot van koffie, thee en een drankje. Op de digiborden in school zijn foto's te zien van de afgelopen jaren, een feest van herkenning!

De reünie wordt gehouden op 24 juni 2023 van 13:30 tot 17:00 uur.

Graag opgeven i.v.m. de organisatie vóór 19 juni via e-mailadres:
mrvdbinfo@palludara.nl