Nieuws van EDW/Duurzaam Woudsend

Gepubliceerd op 13 september 2023 om 16:30

Vrijdag 29 september houdt EDW weer een informatie-/inloopuur in de foyer van het MFC/dorpshuis.  Tijd: Van 16:00 tot 17:00 uur.

Iedereen kan dan binnenlopen voor vragen over alle zaken die te maken hebben met energiebesparing, woningisolatie, opwekken van groene energie, duurzaamheid in huis en dorp, stand van zaken Sinnefjild Woudsend, etc. Bestuursleden en vrijwilligers staan u graag te woord om antwoord te geven op uw vragen. Graag tot ziens!

Klant worden bij  EVO:
Lagere energiekosten en investeren in lokale duurzaamheid.

Klant worden voor stroom en/of gas bij EVO gaat heel eenvoudig via onze handleiding overstappen. Deze sturen wij u op aanvraag (duurzaamwoudsend@gmail.com) graag naar u toe.
Binnenkort hopen wij onze 50e afnemer te verwelkomen.
Ben u dat wellicht? Dan ontvangt u een  fraai duurzaam welkomstcadeau!

Warmtescan van uw woning

Isolatie van woningen blijft een actueel thema. EDW biedt aan om gratis een scan van uw woning te maken.  Hiermee wordt in kaart gebracht waar u warmte verliest uit uw woning. Dit gebeurt met een infraroodcamera die dit vastlegt. Op deze manier kunnen ook ‘lekken’ in de isolatie in beeld gebracht worden. EDW heeft in het afgelopen seizoen veel IR-scans uitgevoerd wat heeft geleid tot verbetering in verschillende woningen. We gaan hier nu in het najaar weer mee door. U kunt zich  aanmelden voor een scan via ons mailadres: duurzaamwoudsend@gmail.com

      

    

 

Voorgang Sinnefjild Woudsend e.o.: van zonneveld naar energietuin.

Op 23 mei is een dorpsbijeenkomst geweest met een presentatie en voorstellen over de een onderzoek naar de volgende zaken:

  • Woudsend energieneutraal: Wat is de energiebehoefte in de toekomst?
  • De vertaling naar zonne-energie en andere energiebronnen (wind, waterstof, opslag).
  • Mogelijkheden op daken en grondlocaties. Welke grondlocaties hebben de voorkeur?

Dit als vervolg en opdracht van de startbijeenkomst met een dorpsvergadering in 2022.

De presentatie en voorstellen op 23 mei waren eerder al door de klankbordgroep (ca. 30 meedenkende dorpsbewoners en ondernemers) goedgekeurd.
Het hele proces wordt ondersteund en bewaakt door een brede ‘regiegroep’
(besturen EDW, Dorpsbelangen, Ondernemersvereniging en adviseurs Doarpswurk).

De voorstellen zijn op de dorpsavond in mei besproken met de methode van de Sinnetafel. De opbrengsten hiervan zijn samengevat in de ‘Rode Draad Sinnetafel 2 Woudsend’. Belangrijk is, dat er steeds meer gedacht wordt in de richting van een ‘energietuin’ met combinaties van zonne- en windenergie, batterijopslag en een groene en natuurlijke aankleding.

Bent u geïnteresseerd in de deze uitkomst? Het verslag van de avond en de Rode Draad zijn op aanvraag beschikbaar voor alle belangstellenden via het mailadres van EDW. 

U kunt zich altijd ook nog opgeven voor de brede klankbordgroep van meedenkers.
De vervolgstappen zijn: Oriëntatie/invulling zoeklocaties, verzoek om medewerking van de gemeente en het verder benutten zonnepanelen op daken.

 

Het bestuur van EDW/Duurzaam Woudsend
Informatie en contact via duurzaamwoudsend@gmail.com