Presentatie over de Marken Wadden.

Gepubliceerd op 17 september 2023 om 06:00

Wieger Postma uit ons dorp heeft zich tijdens zijn afstudeeropdracht aan de academie van Bouwkunst bezig gehouden met een nieuwe manier van denken over het bouwen van een nieuw landschap. Niet een bouwen tegen het water, maar met het water. Het water als vriend en niet als vijand. De Marker Wadden is hier een voorbeeld van. Wieger verteld op 20 september om 20.00 uur het een en ander over zijn afstudeerwerk en de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd bij de bouw van nieuwe stedelijke gebieden.