Zorg, Welzijn en Vitaliteitsmarkt

Gepubliceerd op 9 maart 2024 om 18:00

Zaterdag 23 maart wordt er van 11:00 uur tot 16:00 uur een Zorg, Welzijn en Vitaliteitsmarkt georganiseerd in de sporthal van het MFC de Driuwpôlle.

Er zullen ongeveer 40 zorg en welzijnsorganisaties uit de regio aanwezig om iedereen te informeren, handreikingen te bieden en voorlichting te geven.

Tijdens deze markt is er ook speciaal aandacht voor thema’s als bewegen, gezondheid, veiligheid en zorg.  Daarnaast gezelligheid en elkaar ontmoeten.

De toegang is gratis.

 

Om u alvast een indruk te geven welke stands onder andere aanwezig zijn:

Thuiszorg Antonius
Friesland Vitaal hulpmiddelen
Massagepraktijk Elma den Heijer
Hospice de Kime
Wijkagent Thomas de Boer
Gebitsprothese Thuis
Ergo Tichtby met Valpreventie Rixta Spel
Logopedie
Voedselbank
Leefstijlcoach
De Jeltehof Hommerts
Diëtistenpraktijk Friese Meren
KBO/PCOB Woudsend
Uitvaartverzorging Tjalsma
Zorgboerderij Zo gek nog niet

 

Deze Zorg Welzijn en Vitaliteitsmarkt wordt georganiseerd door de werkgroep
Zorg en Welzijn vanuit Woudsend Ontwikkeling Methode – WOM:

Thea de Jong
Betty Faber
Patricia Blokker
Lourina Becker
Rita Bouwma

 

Wat betekent Woudsend Ontwikkeling Methode - WOM

Woudsend wordt in de gemeente Súdwest-Fryslân het dorp waarin een proef komt met Integraal Gebiedsgericht werken, nadat Woudsend de gemeente benaderd heeft met meerdere verzoeken, waaronder het uitbreidingsplan ‘t Skar 2 en over de wateroverlast in de Melchior Clantstrjitte en de Kleasterstrjitte.
De oplossing moet gecombineerd worden in de WOM (Woudsender OntwikkelingsMethode). Gemeente en provincie stellen beiden geld beschikbaar.

Voortvloeiend uit de dorpsvisie 2020 - 2030 zijn een aantal werkgroepen opgetuigd. Waaronder ook de werkgroep Zorg en Welzijn.