Minder maaien rondom bomen

Gepubliceerd op 25 mei 2024 om 17:56

Minder maaien rondom bomen voor betere biodiversiteit.

Op steeds meer plaatsen laat de Gemeente Súdwest-Fryslân bewust grassen en kruiden staan rondom bomen. Dit is niet alleen beter voor de bomen, maar ook voor de insecten, bijen en vlinders.
In de gemeente maaien ze het gras in de bebouwde kom gemiddeld 1 keer per week tijdens het maaiseizoen van april tot november. Grotere grasvelden en bermen maaien ze gemiddeld 2 keer per jaar.

Tot vorig jaar maaiden ze 5 keer per maaiseizoen rondom de bomen. Sinds vorig jaar maait de gemeente nog maar 1 keer per jaar rondom de bomen.

Minder maaien beter voor boom en biodiversiteit
Dit jaar laten de gemeente waar het kan nog iets meer gras staan. Het betreft dan met name boomgroepen en bomenrijen. Zo ontstaan er cirkels, ovalen en stroken tussen en om de bomen.

Door minder te maaien is de kans kleiner dat de (jonge) bast van de boom beschadigd. Daarnaast komen er in de loop van de jaren meer wilde bloemen tot ontwikkeling zoals hondsdraf, madeliefjes, boterbloemen en ereprijs. Hier komen dan weer insecten, bijen en vlinders op af vanwege de nectar en stuifmeel, maar ook om te schuilen of om eitjes te leggen.

Inzaaien en inplanten bloemen
Om de boomspiegels mooier te maken wordt bij het planten van nieuwe bomen een insectvriendelijk bloemenmengsel gezaaid met inplant van inheemse kruiden. Deze eenjarige bloemen geven met name het 1e jaar extra kleur waarna grassen en inheemse kruiden het overnemen.

Even wennen
Het is voor een aantal inwoners misschien even wennen omdat het er minder netjes uit kan zien. Maar het is dus een bewuste keuze. De Gemeente Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk om de biodiversiteit in dorpen en steden waar het kan te verbeteren.