Afronding onderhoud Karmelkerk

Gepubliceerd op 26 juni 2024 om 17:09

Het zal veel dorpsbewoners zijn opgevallen dat de Karmel, PKN kerk te Woudsend al weken in de steigers staat. Er was groot onderhoud nodig.

In een meerjarenplan is voor het onderhoud van dit kerkgebouw subsidie aangevraagd, en dat er groot onderhoud en restauratie van de toren koepel en gootwerk noodzakelijk was, bleek wel toen de vakmensen er mee aan de slag gingen. Er was veel achterstallig onderhoud, wat mede veroorzaakt is door lekkende aansluitingen in het lood en zinkwerk, en door inwatering is het rottingsproces zijn gang gegaan.

Er is veel houtwerk vervangen en het overige is hersteld. Vervolgens konden de schilders hun werk uitvoeren. Ook zijn er nogal wat beschadigde en kapotte dakpannen vervangen.

Ter afronding van het geheel werd de torenhaan, welke ruim 3 eeuwen oud is en nog van de vorige kloosterkerk is, opnieuw verguld met 24 krt bladgoud, zodat deze er weer jaren tegen kan en kan blijven blinken in het zonlicht.

Normaliter wordt ter afronding van zo`n project door de voorzitter van de kerkrentmeesters de handeling verricht, door de toren haan weer op de spits te plaatsen, maar door de ûngetiid was de heer Romke Schaap verhinderd, en viel de eer te beurt aan mede kerkrentmeester Hayo de Vries, die vanuit het oude ambacht, ook het verguldwerk heeft verzorgd.

Fotograaf: Willem Rinkema