Jaarvergadering Vereniging voor Dorpsbelangen Woudsend

Gepubliceerd op 15 april 2019 om 18:15

Agenda

  1. Opening.
  2. Notulen jaarvergadering 2018 en jaarverslag 2018.
  3. Bestuurssamenstelling.
  4. Financieel verslag.
  5. Verslag kascommissie.
  6. Benoeming kascommissie 2019.
  7. Verslagen van speeltuinvereniging, Dorpskrant en WoudsendOnline.
  8. Lopende zaken
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
Notulen Jaarvergadering 06 04 2018
Word – 584,0 KB 207 downloads