Kerkdiensten in de Karmel voorlopig ook afgelast vanwege het Coronavirus.

Gepubliceerd op 13 maart 2020 om 16:44

Vanuit de kerkenraad is meegedeeld dat na breed overleg  is afgesproken dat de komende drie weken de kerkdiensten in De Karmel komen te vervallen. Dit in verband met het Coronavirus. We volgen het advies van de classis Fryslân. Voor de komende week komen ook ook alle activiteiten in kerkelijk verband in onze gemeente te vervallen. Er is nog overleg of de kerkdiensten via Kerkomroep te volgen zijn.
Houdt hiervoor Facebook en de website van de kerk in de gaten. 
We hopen op uw begrip en vragen u om dit bericht te delen met gemeenteleden en  inwoners van Woudsend e.o. 

namens de kerkenraad,