Home » Nieuws » Gevolgen van het Coronavirus in Woudsend

Gevolgen van het Coronavirus in Woudsend

Gepubliceerd op 3 april 2020 om 11:00

 • Geen Fietselfstedenfestival op 1 juni. Fietselfstedentocht afgelast.
 • V.V. Woudsend - Voetbalcompetitie ten einde, sportpark gesloten
  tot minimaal 28 april. Meer info: https://www.vvwoudsend.nl/
 • Tijdelijke sluiting MFC De Driuwpôlle verlengd tot 1 juni 2020.
 • Oud papier wordt 4 april NIET opgehaald.
 • De Sleepbootdagen van 15-17 mei zijn afgelast.
 • Skûtsje-avond Woudsend 17 april afgelast en verplaatst tot nader order.
 • Herdenking Slag bij de Wellebrug op 15 april gaat niet door
 • De landelijke opschoondag wordt verplaatst tot nader order.
 • De jaarvergadering van dorpsbelang Woudsend eo. wordt verplaatst tot nader order.
 • Rooms Katholieke vieringen in de Sint Michaëlkerk van Woudsend gaan
    voorlopig tot 31 mei niet door.
 • Etentje voor senioren en alleenstaanden op 20 maart van Woudsend afgelast
 • Algemene Ledenvergadering EDW afgelast.
 • Kerkdiensten in de Karmel voorlopig afgelast.
  Vanuit de kerkenraad is meegedeeld dat na breed overleg  is afgesproken dat
  voorlopig de  komende weken (tot 6 april) de samenkomsten in De Karmel komen te vervallen. De diensten zijn wel te volgen op : https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21695
 • Tijdelijke sluiting MFC De Driuwpôlle.
  Het bestuur, in overleg met de medewerkers, heeft besloten om het MFC per direct
  te sluiten. Deze maatregel geldt voorlopig tot 1 april 2020.

«   »