Verkeershinder Indyk, Nummer en deel Trophorne, 28 april t/m 29 mei

Gepubliceerd op 16 april 2020 om 17:42

Vanaf dinsdag 28 april tot en met vrijdag 29 mei 2020 is er sprake van verkeershinder voor al het verkeer op de Indyk, Nummer en op een deel van de Trophorne, vanaf de kruising met de autoweg N928 tot en met de kruising met Indyk, bij Woudsend.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op de Indyk, Nummer en op een deel van de Trophorne, vanaf de kruising met de autoweg N928 tot en met de kruising met Nummer, vinden transportwerkzaamheden plaats dat linkt met het project ‘Kadeverbetering Dijkring 103 Woudsend’.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Aan de Indijk en Trophorne worden passeerstroken aangebracht zodat het verkeer het transportverkeer kan passeren. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door firma De Waard Grondverzet b.v. uit Zeewolde.
Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk de heer Klaas van der Meulen van De Waard Grondverzet b.v. via het telefoonnummer 06–10529261. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Jan Sipma van Wetterskip Fryslân via het telefoonnummer 058-2922222.