Kerkdiensten de Karmel voorlopig weer alleen online.

Gepubliceerd op 17 december 2020 om 14:06

Als kerk zijn we onderdeel van de samenleving. Na een dringende oproep van het moderamen  van de Generale Synode van onze Protestantse Kerk en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), waar de Protestantse Kerk lid van is, en de classis hebben we – met pijn in ons hart- het besluit genomen de komende periode uitsluitend online de erediensten te vieren.

Daarvoor zijn twee redenen. We willen onze solidariteit tonen met alle ondernemers die noodgedwongen hun deuren moeten sluiten en met allen die in de zorg en het onderwijs werken en door deze lockdown getroffen zijn. Als kerk willen we optimaal meewerken om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. We wensen iedereen die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen daarvan ondervindt, veel sterkte. U kunt uw solidariteit tonen door de kaart die u deze week heeft ontvangen vanuit het engelenproject,  voor uw raam te hangen en op kerstavond 24 december een lichtje buiten te zetten.

We nodigen u van harte uit de diensten online te bekijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2103-Protestantse-Gemeente-Woudsend-eo

Gezegende Kerstdagen en houd vol, heb lief en bliuw sûn.

Kerkenraad Protestantse Gemeente te Woudsend e.o.