Nieuwe Driuwpôlle op komst.

Gepubliceerd op 7 februari 2021 om 16:37

Op vrijdag 12 februari, ijs, corona, drukker en weder dienende, verschijnt weer een nieuwe dorpskrant De Driuwpôlle.

In deze krant komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
• De sneeuwwinter van 1979
• Ut Wâldsein: Nynke Wittermans
• Mei ik jo wat freegje?
• Stand van zaken ouderenhuisvesting Iewâl


En daarnaast leest u natuurlijk nog veel meer andere verhalen!