Update voormalige pand van Woudsend Verzekeringen.

Gepubliceerd op 4 februari 2021 om 11:20

Stand van zaken ouderenhuisvesting Iewal.

De realisatie van ouderen appartementen in het oude pand van Woudsend Verzekeringen nadert de voltooiing.
De laatste tijd bereikte ons een aantal vragen, die we hebben doorgenomen met de eigenaar van het gebouw.

Wanneer is het complex gereed?
De bedoeling was rond de afgelopen jaarwisseling. Dat is om verschillende redenen niet gelukt. De realiteit is nu dat het gebouw in geheel gereed in mei/juni van dit jaar.
In de tussentijd kan een aantal appartementen al in gebruik genomen worden. De eerste bewoners zullen naar verwachting begin maart verwelkomd worden.


Er staan ook appartementen te koop?
Van de in totaal 19 appartementen worden er 16 verhuurd en 3 verkocht.
De reden hiervoor is dat deze appartementen te groot zijn voor verhuur (oppervlakte varieert voor deze woningen tussen 330m2 en 500m2).Dorpsbelangen vindt dit een goede ontwikkeling. Uit onderzoek onder onze (iets oudere) bevolking bleek al dat ongeveer de helft van de geïnteresseerden in principe zou willen kopen en de andere helft een voorkeur heeft voor huur.


Wat wordt de huurprijs van de appartementen?
De huurprijzen verschillen al naar gelang de ligging en de oppervlakte. Drie appartementen blijven in ieder geval onder de huurliberaliseringsgrens.
De eigenaar geeft aan dat hij graag maatwerkoplossingen met huurders maakt, die passen bij hun persoonlijke situatie.

Zijn de appartementen niet erg groot?
De appartementen hebben inderdaad een flinke oppervlakte (boven de 100m2). Dit heeft te maken met de omvang en structuur van het oorspronkelijke gebouw. Dat is dus een gegeven.

Wat maakt de appartementen geschikt voor ouderen?
De appartementen hebben brede deuren, gelijkvloerse voorzieningen en een lift voor de bovenverdieping.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met zorgaanbieder Patyna. Zij leveren (thuis)zorg en andere zorgfaciliteiten. Hun inzet wordt uiteindelijk bepaald door de collectieve zorgbehoefte van de nieuwe bewoners van het pand. Patyna heeft aangegeven om bij een groeiende zorgafname een van de appartementen te willen huren als zorgpost.

 

Komt er nog een lift in het pand?
Bij de verbouw is rekening gehouden met de realisatie van een lift. De fundering en elektrische voorzieningen zijn al aangelegd.Het moment waarop de lift ingebouwd wordt is mede afhankelijk van het aantal en type bewoners van de appartementen op de bovenverdieping.

 

Verandert het aanzien van het complex aan de waterkant nog?
De voorzijde is met name grondig opgeknapt. Een idee van de eigenaar om een deel van de voorzijde te verfraaien met zwart houten betimmering is afgekeurd door de gemeente.

Zijn er voldoende parkeerplaatsen?
In totaal zijn 19 parkeerplaatsen gemaakt op het binnenterrein.
Het hek dat momenteel het binnenterrein begrenst gaat weg vanwege de veiligheid (bereikbaarheid evt. hulpdiensten).


Klopt het gerucht dat per 1 januari aanmelding als huurder/koper niet meer mogelijk is?
Dit is absoluut onwaar. Inschrijving is natuurlijk volop mogelijk. Vorig jaar hebben zich 35 personen ingeschreven als geïnteresseerden, met name uit Woudsend. Deze krijgen in principe ook voorrang. Maar inschrijven is altijd verstandig.
Dit kan rechtstreeks bij de verhuurder (friestrading.nl – kopje inschrijfformulier woningzoekende) of via de website van Funda.

 

Wij hopen hiermee de levende vragen te hebben beantwoord.

We kijken uit naar het moment van definitieve oplevering van de appartementen. Een belangrijke ontwikkeling voor Woudsend!

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Woudsend e.o.
Roland Messing, voorzitter