MFC De Driuwpôlle dicht, donderdag weer open.

Gepubliceerd op 15 november 2021 om 14:38

Vorige week heeft het bestuur van het MFC  gemeend het MFC te moeten sluiten vanwege een groot aantal besmettingen. Inmiddels zijn we een paar dagen verder en zijn ook de landelijke maatregelen voor de komende drie weken bekend. vandaar dat het bestuur heeft besloten om onder voorwaarden a.s. donderdag weer open te gaan. Een en ander wordt in de volgende brief uitgelegd.

Aan: Huurders en Gebruikers MFC
Van: MFC De Driuwpôlle

Betreft: Info corona maatregelen                                        
Datum: 15 november 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte huurders en gebruikers van het MFC,


Vorige week hebben wij gemeend het MFC te moeten sluiten vanwege een groot aantal besmettingen. Inmiddels zijn we een paar dagen verder en zijn ook de landelijke maatregelen voor de komende drie weken bekend.


Vanmorgen heeft het bestuur overlegd hoe het MFC verder gaat.


Donderdag 18 november gaat het MFC weer open.


De volgende (aanvullende) maatregelen gelden in het MFC:


1. Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor alle activiteiten, voor alle    culturele- en 
sportactiviteiten en evenementen, die in het MFC georganiseerd worden.
Er is slechts 1 uitzondering: de CTB is niet verplicht bij kleine vergaderingen tot een

groepsgrootte van max 8 personen.

2. De foyer is dicht na 20.00 uur 's avonds.

3. Geen publiek bij alle culturele- en sportactiviteiten.

4. Een mondkapje is verplicht bij binnenkomst en mag af als men zit of sport.

5. Hou anderhalve meter afstand bij het zitten.


Voor de kinderen en jeugd gelden andere regels:

Een CTB is niet verplicht bij de beoefening van kunst en cultuur en sport voor personen onder de 18 jaar. Kinderen tot 13 jaar hebben geen CTB nodig voor geen enkele activiteit.


Let wel: handhaving van de corona-maatregelen

De organisator van de activiteit is verantwoordelijk voor de handhaving van de corona maatregelen. 
Dat betekent dat alle verenigingen en alle gebruikers van het MFC zelf verantwoordelijk zijn dat iedereen een CTB heeft en bij binnenkomst de controle uitvoeren. Dit houdt ook in dat de verenigingen en alle gebruikers van het MFC verantwoordelijk zijn voor eventuele sancties. Dit is een overheidsmaatregel. Het
MFC wijst de organisatoren op hun verantwoordelijkheid, wanneer niet voldaan wordt aan de maatregelen.


QR-code scannen

Het scannen van de QR-code kan met de mobiele telefoon. Download hiervoor de scanner app.  
https://coronacheck.nl/nl/scanner/

De volgende adviezen blijven van kracht:

je handen vaak en goed wassen

geen handen schudden

waar het kan de anderhalve meter

bij klachten thuis blijven en je laten testen


Sterkte in de komende tijd!


Wij wensen jullie ondanks deze noodzakelijke maatregelen veel plezier bij het sporten en andere activiteiten in ons MFC.

Met vriendelijke groeten,

Broer de Wolff

bestuurslid MFC De Driuwpôlle


NB : Via CoronaCheck.nl is een papieren vaccinatiebewijs te verkrijgen. Via de CoronaCheck-app een digitaal coronabewijs.