Nieuws van het MFC De Driuwpôlle

Gepubliceerd op 27 januari 2022 om 09:00

Er is weer een persconferentie geweest, de maatregelen betreffende corona zijn weer wat versoepeld en dit betekent ook voor het MFC dat er weer wat dingen veranderen.
Met onderstaande brief wil het bestuur u op de hoogte houden van de nieuwste regels in het MFC.

Geachte huurders en gebruikers van het MFC,

Bij deze berichten wij u over het volgende:

Afgelopen dinsdag, 25 januari 2022 zijn er verdere versoepelingen afgekondigd.
H
et MFC is open voor alle activiteiten, de foyer is open tot 22.00 uur 's avonds.
Deze versoepelingen gelden voorlopig tot en met 5 maart 
met een weegmoment op 16 februari.

Het MFC is open voor alle activiteiten, de foyer tot 22.00 uur 's avonds.

Alle sport- en cultuuractiviteiten mogen weer. Publiek is toegestaan met inachtneming van de maatregelen. Ook vergaderingen en andere bijeenkomsten kunnen weer plaatvinden. Hierbij gelden de volgende maatregelen:

Coronatietoegangsbewijs is vanaf 18 jaar verplicht.

Mondkapje is binnen het MFC verplicht, ook als men een vaste zitplaats heeft. Bij het sporten mag deze af.

De algemene regels blijven geldig:

Bij klachten thuisblijven, houd 1,5 meter afstand waar mogelijk, was vaak en goed uw handen.

Verenigingen zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de genoemde maatregelen. Het MFC zal u daar zo nodig op wijzen.

We vragen uw begrip voor deze situatie. Samen komen we verder.

Van harte welkom in het MFC

Met vriendelijke groet,

Broer de Wolff

namens het bestuur van het MFC