Een zonnepark in de buurt van Woudsend?

Gepubliceerd op 1 juni 2022 om 20:00

Een zonnepark in de buurt van Woudsend? Zo ja, hoe dan?

Woensdag 15 juni om 2022 19.30 uur - Discussieavond MFC De Driuwpôlle

Dorpsbelang Woudsend (DB), De Ondernemersverenging Woudsend (OVW) en de Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend (EDW) willen graag onderzoeken of het ontwikkelen van een zonneweide in de omgeving van Woudsend mogelijk en wenselijk is. Om dat onderzoek in goede banen te leiden willen zij samen met Doarpswurk een avond organiseren om met de inwoners en bedrijven van Woudsend hierover van gedachten te wisselen. Diverse vragen zoals “waarom een zonnepark”, “wat zijn de voordelen voor Woudsend e.o.”, “wat zijn mogelijkheden voor landschappelijke inpassing” etc. zullen deze avond tijdens een presentatie en zgn. “Sinnetafels” aan bod komen.

Een zonnepark kan een bijdrage leveren aan de opgave om onze leefomgeving te verduurzamen. Gemeente Súdwest-Fryslân en provincie Fryslân vinden wel dat voor een zonnepark maatschappelijk draagvlak nodig is en ondersteunen deze stap in het proces. Daarbij is aangegeven dat een dorp financieel voordeel uit de plannen moet kunnen halen. Dit zou kunnen door de directe omgeving korting op de stroomrekening te geven of met een financiële bijdrage aan de gemeenschap. Een tijdelijke werkgroep, bestaande uit mensen uit DB, OVW en EDW, gaat de mogelijkheden, de wensen, maar zeker ook al uw vragen en opmerkingen inventariseren. Zij worden daarin gesteund door de specialisten van Energiewerkplaats Fryslân.

U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 15 juni a.s. om 19.30 uur met ons mee te komen nadenken over een "voor en door Woudsenders" zonnepark bij Woudsend met Woudsender wensen/prioriteiten.

De leiding van de avond is in handen van de procesbegeleiders van Doarpswurk en een deskundige gespreksleider.

.