Home » Nieuws

Verdere versoepelingen MFC De Driuwpôlle

Het gaat de goede kant op wat betreft de corona crisis en dat betekent dat er ook steeds meer kan.Per 5 juni gaat het MFC weer een stukje verder open, maar nog wel onder bepaalde voorwaarde,Een en ander leest u in onderstaande brief van het bestuur van het MFC.

Lees meer »

MFC weer wat meer open.

Hoewel de coronacrisis nog niet helemaal voorbij is, komen er toch af en toe wat versoepelingen in de maatregelen.Vanaf 19 mei gaat het MFC dan ook weer open voor bepaalde groepen onder specifieke voorwaarden.In een brief van het bestuur van het MFC leest u daar meer over.

Lees meer »

Wegwerkzaamheden rondom Woudsend - 10 en 17 mei

Vanaf maandag 17 mei tot en met donderdag 20 mei 2021 vinden op diverse locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân kortdurende asfaltwerkzaamheden plaats. Er is dan sprake van (ernstige) verkeershinder op diverse locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân voor al het verkeer. Een gedetaileerd beeld over waar wat wordt gedaan kunt u vinden via deze link : 

Lees meer »

Dodenherdenking 4 mei

Vanuit de gemeente is verzocht om ook dit jaar de herdenking wederom sober te laten plaatsvinden.De twee kransen zullen daarom ook dit jaar zonder publiek gelegd worden bij het monument. Ook staan er bloemvazen rondom het monument, die u tussen 18.00 en 19.30 uur kunt vullen met bloemen. Uiteraard gaat de vlag weer halfstok.

Lees meer »

Sponsorloop: Wandelen voor Water

De afgelopen weken zijn de kinderen van de Meester van der Brugschool druk bezig geweest met een sponsorloop voor kinderen in Oeganda. Het doel was een betere toegang tot hygiënische water- en sanitaire voorzieningen en voorlichting op het gebied van gezondheid.

Lees meer »

Paascyclus diensten De Karmel

De veertigdagentijd, welke begonnen is op Aswoensdag (17 februari) nadert zijn einde in de Stille week, de week voor Pasen, met de Paascyclus. De Paascyclus begint met een viering op Witte Donderdag met de kinderen die voor de eerste keer meedoen aan de Maaltijd van de Heer. De gemeente viert online thuis mee.

Lees meer »