Laatste nieuws

Maart 2020

Het is af ....

De nieuwe buiten fitness plek in Woudsend is af. Het zier er mooi uit, maar we zijn  wel benieuwd of de toplaag voldoende stevig is. Zeker als er al veel mensen op gaan sporten.

Lees meer »

Kerkklokken luiden - Klokken van hoop en troost

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken ook alle kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. Aan deze oproep zullen we als protestantse gemeente en parochie en Raad van Kerken in ons dorp gehoor geven. De komende 3 woensdagen zullen om 19:00 uur ook de klokken van Woudsend luiden als hoop en troost.

Lees meer »

Zondag 15 maart , 10 uur, kerkdienst te beluisteren op Kerkomroep.nl

Zondag 15 maart is er om 10.00 uur een kerkdienst te beluisteren op Kerkomroep.nl (PG Woudsend, De Karmel) We houden de Paaskaars brandende ook in deze tijd van het coronavirus.De ZWO groep ( Zending en Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) heeft samen met ds. I. van der Pol een dienst voorbereid. We luisteren naar een verhaal van Mozes ( Ex) en woorden uit de Bergrede. (Matteüs 5) De komende twee zondagen zullen de diensten ook via Kerkomroep te beluisteren zijn.

Lees meer »

Kerkdiensten in de Karmel voorlopig ook afgelast vanwege het Coronavirus.

Vanuit de kerkenraad is meegedeeld dat na breed overleg  is afgesproken dat de komende drie weken de kerkdiensten in De Karmel komen te vervallen. Dit in verband met het Coronavirus. We volgen het advies van de classis Fryslân. Voor de komende week komen ook ook alle activiteiten in kerkelijk verband in onze gemeente te vervallen. Er is nog overleg of de kerkdiensten via Kerkomroep te volgen zijn. Houdt hiervoor Facebook en de website van de kerk in de gaten.  We hopen op uw begrip en vragen u om dit bericht te delen met gemeenteleden en  inwoners van Woudsend e.o. 

Lees meer »