Lichtje aansteken in de Karmel

Gepubliceerd op 21 november 2023 om 14:52

Wanneer we een dierbare verliezen, missen we hem of haar. Verdriet is voor iedereen herkenbaar en voor iedereen is het anders hoe met dat verdriet om te gaan. In de donkere tijd van het jaar steken we de lichtjes aan thuis en in de kerk. 

Jaarlijks worden de dorpelingen en gemeenteleden in de gelegenheid gesteld een kaarsje aan te steken in De Karmel. Tevens gedenken we de overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar die “Eeuwigheidszondag” wordt genoemd.
Deze viering is op zondag 26 november a.s. en begint om 10.00 uur. De dienst is ook online te volgen via pgwoudsend/kerkdienstgemist.nl. Ook op een later moment kunt u de dienst ook nog terugkijken.

We gedenken in deze dienst de gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden zijn en een familielid steekt een kaars voor hen aan. We steken een kaars aan voor alle anderen die niet bij name genoemd worden maar die we in ons hart meedragen.
Daar horen ook de mensen bij die dit jaar in ons dorp zijn overleden en die niet bij de kerk horen of als geloofsgenoten in oecumenisch verband met ons optrekken. Zo zijn we als Woudsenders onderling met elkaar verbonden.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen zelf een kaarsje aan te steken is de kerk zaterdag 25 november open van 16.30- 17.30 uur. We nodigen een ieder uit om zaterdagmiddag even binnen te lopen. Er klinkt sfeervolle muziek en iedereen die dat wil kan een lichtje aansteken ter gedachtenis aan iemand die je lief is en die je mist. Het is er rustig en je kunt even gaan zitten, even je verhaal kwijt of na het aansteken van de kaars weer weggaan. Voor alle dorpsgenoten in en rond Woudsend, of je nu veel, weinig of helemaal niet gelooft. Je bent van harte welkom een lichtje aan te steken in de Karmel voor wie jou lief zijn.