Nieuws van EDW/Duurzaam Woudsend

Gepubliceerd op 7 november 2023 om 12:00

Vrijdag 24 november houdt EDW van 16 tot 17 uur weer een energiecafé in de foyer van het MFC/dorpshuis. Wij ontvangen u graag om antwoord te geven op uw vragen. Graag tot ziens!

 

Warmtescan van uw woning. EDW biedt weer aan om gratis een scan van uw woning te maken.  Hiermee wordt met een infraroodcamera in kaart gebracht waar u warmte verliest uit uw woning.          U kunt zich hiervoor aanmelden via duurzaamwoudsend@gmail.com

Info Sinnefjild/Energietuin Woudsend e.o.

Deze maand wordt aan de gemeente een brief gestuurd met informatie over de uitkomst van het  mienskipsproject Sinnefjild Woudsend e.o.. In de brief wordt medewerking gevraagd voor een collectieve energievoorziening voor het dorp om in de eigen energiebehoefte te voorzien.

Via de gehouden dorpsbijeenkomsten en de klankbordgroep is aangegeven dat dit het beste kan met een kleinschalig zonneveld/energietuin (zoekgebied De Kufurd) gecombineerd met een dorpsmolen.

Informatie over deze uitkomst (o.m. verslag van de dorpsavond van mei 2023) is op aanvraag beschikbaar via het mailadres van EDW.  U kunt zich altijd ook nog opgeven voor de brede klankbordgroep van meedenkers voor de vervolgstappen.