Flessenactie september voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland

Gepubliceerd op 11 september 2022 om 13:00

Als start van een nieuw seizoen voert de jeugd van de Protestantse Gemeente en de basisscholen op 2 oktober een mooie musical op in samenwerking met de Vliegende Speeldoos en Kerk in Actie. 
Voorafgaande daaraan houden de kinderen een flessenactie (statiegeld), waarmee ze  de kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen willen steunen. 
In de week van 18-25 september zullen kinderen van de beide basisscholen langs de deuren gaan en om uw lege statiegeldflessen te vragen. U raakt daarmee uw lege flessen kwijt en steunt tegelijk een goed doel.
Daarnaast zijn er verschillende inzamelpunten waar u uw flessen in kunt leveren. Deze inzamelpunten staan bij camping de Rakken, Spar, Reidhintsje, MFC, Jan de Groot (A.H. Trompstrjitte) en de scholen. 
Uiteraard mag u ook een bedrag overmaken naar het bankrekeningnummer van de diaconie (NL58RABO0373742436) of een bijdrage doen in de daarvoor bestemde collectebus in de hal van de kerk.
Dan graag onder vermelding van: Vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Ook kunt u daar uw lege flessenbonnetjes inleveren, wanneer u  uw flessen zelf hebt ingeleverd.
We hopen op een groot succes, waarmee de kinderen in de kampen in Griekenland steun geboden kan worden.
Dit geldt natuurlijk ook voor de musical Esther.
Bedankt vast!