Inloopbijeenkomst woningbouwproject It Skar 2

Gepubliceerd op 14 januari 2023 om 12:00

Uitnodiging

Inloopbijeenkomst woningbouwproject 
It Skar 2, Woudsend

 

Inloopbijeenkomst
Samen werken we aan het woningbouwproject It Skar 2. Een nieuwe woonwijk waar ruimte is voor zo’n 40 woningen. In de nieuwsbrief van augustus
presenteerden wij een eerste indicatieve planschets. Naar aanleiding van de
reacties op dat plan zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd en is het
plan verder verfijnd.

Op woensdag 25 januari willen wij het plan met u bespreken. Samen met
vertegenwoordigers van Dorpsbelangen en Ondernemersvereniging
Woudsend zijn wij benieuwd naar uw mening visie op het aangepaste plan.

Wij nodigen u van harte uit voor de inloopbijeenkomst!

Datum: woensdag 25 januari 2023
Locatie: MFC De Driuwpôlle (Lynbaen 15, Woudsend)
Tijd: van 16.00 - 20.00 uur

Kunt u niet bij deze inloopbijeenkomst aanwezig zijn en heeft u ideeën of
opmerkingen? Stuur dan een mail naar
a.vandervalk@sudwestfryslan.nl.
U kunt zich nog niet inschrijven voor een woning.

Vervolg
Na de inloopbijeenkomst werken wij de plannen samen met de werkgroep
verder uit. Van planschets naar concrete invulling van de woonwensen.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Ga dan naar de website
www.woneninsudwestfryslan.nl en meld u aan voor de nieuwsbrief.