Onderhoud brug Spannenburg - 20 januari

Gepubliceerd op 12 januari 2023 om 17:20

Zoals bekend heeft de brug Spannenburg en de toe leidende wegen op dit moment veel extra verkeer te verwerken door de afsluiting van de A7 tussen Joure en Sneek door constructieproblemen in de Prinses Margriettunnel.

Er is nu geconstateerd dat de bouten van de planken van het beweegbare deel van de brug los beginnen te trillen. Als er niet snel iets gedaan wordt, (bouten weer aandraaien) zou dat kunnen leiden tot ongewenste onveilige situaties. Te denken valt aan planken die helemaal los komen. Het is daarom noodzakelijk om deze brug zo spoedig mogelijk te inspecteren (betoninspectie aan de onderzijde van de brug) en loszittende bouten aan de onderzijde weer aan te draaien.
De brug is onderdeel van de omleidingsroute en daarmee kan de weg/brug niet worden afgesloten. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat op het moment van de inspecties er geen verkeer over de brug rijdt. Om het wegverkeer zoveel mogelijk doorgang te verlenen en de werkzaamheden uit te kunnen voeren gaat er gewerkt worden met verkeerstops van telkens 15 minuten. Omdat steeds maar 15 minuten beschikbaar zijn en er vervolgens gewacht moet worden tot de ontstane file is opgelost, voordat tot een volgende stop kan worden overgegaan, is de aannemer zeker een hele dag bezig.

Tijdens de werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer actief te informeren over de werkzaamheden en het verkeer in goede banen te leiden. Ook wordt het verkeer door middel van tekstkarren geïnformeerd over de verkeershinder. Hulpverleningsvoertuigen zullen wel altijd voorrang krijgen.

Deze werkzaamheden worden, als het weer het toelaat, uitgevoerd op
vrijdag 20 januari tussen 09.00-15.00 uur met kans op uitloop.
Tot die tijd wordt de brug dagelijkse geïnspecteerde wat betreft de status van de bouten en planken, hetgeen ook de komende dagen al enige overlast kan veroorzaken.

Rijkswaterstaat Noord Nederland begrijpt dat dit voor Woudsend en omgeving voor veel overlast kan zorgen. Helaas is er echter geen andere mogelijkheid om deze klus anders te klaren.

Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u contact opnemen met dhr. Dalstra van Rijkswaterstaat Noord Nederland,  tel.: Tel. 06 119 27 150
Ook voor andere vragen betreffende de problematiek omleidingsroute voor afgesloten Prinses Margriettunnel kunt u dhr. Dalstra contacten.