Nieuw MFC De Driuwpôlle bestuur stelt zich voor

Gepubliceerd op 22 mei 2024 om 09:51

MFC de Driuwpôlle heeft een nieuw bestuur. Op 6 mei jongstleden vond er een bijeenkomst plaats waarin de nieuwe bestuursleden officieel aantraden en de afgetreden Heike Nagelhout, Rob Bosman en Hisse de Vries de lopende bestuurszaken overdroegen.

Na de overdracht werden zij met een bos bloemen hartelijk bedankt voor alle bewezen diensten. Op de achtergrond blijven zij beschikbaar voor raad en daad en daar is het nieuwe bestuur zeer dankbaar voor.

Bestuur:

  • Voorzitter Otto Spoelstra
  • Vicevoorzitter Minne Boersma
  • Secretaris Hendrik van Netten
  • Penningmeester Sandra Harskamp
  • Notulist en activiteiten Coby Idzenga
  • Bouwtechnische zaken Fonger Ringnalda

Wij hebben er zin in!
Samen met het personeel en alle vrijwilligers willen we gaan werken aan een 'levensvatbaar en levendig' MFC. Dit is onze doelstelling.

Namens het bestuur van MFC De Driuwpôlle,
Hendrik van Netten