Uitnodiging: Glasvezelcampagne in Súdwest Fryslân

Gepubliceerd op 13 juni 2019 om 10:45

Locatie:        MFC de “Driuwpôlle”. Lynbaen 15 Woudsend
Wanneer:     Vrijdag 21 juni 2019
Tijd:               20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur
Afsluiting:    rond 21:30 uur

Snel internet in Súdwest Fryslân is dichtbij. De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) en Glasvezel buitenaf zijn samen een glasvezelcampagne in het gebied gestart!

Doel:  Het aanleggen van een glasvezelnetwerk in het hele gebied!
Zowel voor de bewoners van het buitengebied, als ook voor de bewoners van de kernen. Dit in tegenstelling tot de andere glasvezelaanbieder, Kabel Noord, die alleen voorziet in aanleg in de buitengebieden.

Wij, Dorpsbelangen Woudsend eo en Ondernemers Vereniging Woudsend vinden dit een zeer belangrijke ontwikkeling. Voor bewoners, huishoudens en voor bedrijven binnen en buiten de dorpskernen. Aanleg zal pas doorgaan als een minimaal percentage van de bewoners en ondernemers internet via glasvezel willen. Dit geldt voor beide aanbieders. Slaagt dit niet, is er te weinig animo, dan wordt geen snel internet aangelegd.

Haalbaar? Zeker wel! Als 35% binnen de kernen en 50% in het buitengebied zich aanmeld, kan de aanleg van start gaan. Het is dus belangrijk dat u zich allemaal goed laat informeren voordat u zich met de juiste verwachtingen al of niet aanmeld.

Wilt u meedoen, dan dient U zich aan te melden voor 10 juli. Om u duidelijk te informeren over kosten, keuzepakketten, consequenties en tijdspad van aanleg wordt op 21 juni in het dorpshuis een bijeenkomst gehouden.

Daarom een speciale éénmalige bijeenkomst in Woudsend, zodat iedereen die hier belang bij heeft bij elkaar kan komen voor alle gewenste extra informatie.
En natuurlijk is er alle ruimte voor interactie en het stellen van vragen.

Komt allen!

Niet in staat te komen? Geen tijd? Alle gegevens staan op Woudsendonline.

Op de website https://glasvezel-sudwestfryslan.nl vindt u nog meer informatie.