Corona Maatregelen MFC De Driuwpôlle - 19 november

Gepubliceerd op 20 november 2020 om 14:01


Op 17 november zijn nieuwe Corona-maatregelen bekend gemaakt door het kabinet. Deze maatregelen gaan in op 19 november en duren in ieder geval tot 1 december 2020.
De nieuwe maatregelen lijken erg veel op die van 4-18 november2020, maar de tekst wijkt hier en daar toch wat af. Om misverstanden te voorkomen bijgaand de nieuwe maatregelen, zoals die vanaf morgen gelden voor het MFC Woudsend.

Duidelijk is dat de gedeeltelijke lockdown nog niet van tafel is. Hier en daar is er wel weer wat ‘lucht’ gegund aan een aantal van onze huurders, maar lang niet alles mag.

Maatregelen gedeeltelijke lockdown gaan verder.
vanaf 19 november tot 1 december* 2020 gelden in het MFC Woudsend de volgende maatregelen.

Algemeen
In binnenruimtes waar mensen zitten, geldt een maximum aantal personen van 30;
  bij uitvaarten mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.
Iedereen van 13 jaar of ouder draagt een mondkapje in de publieke binnenruimtes.
In de foyer en de zalen is geen horeca, uitgezonderd bij uitvaarten.
Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben
  of te nuttigen.
Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
       o beurzen en congressen.
       o bioscopen, theaters, concertzalen, musea, etc.
       o samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestatie.
Verbod op zingen in groepsverband, met uitzondering van:
       o professionele zangers.
       o kinderen tot en met 12 jaar.
       o zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging.

Sporten
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten mag, maar alleen individueel of in
teamverband met niet meer dan 4 personen; onderlinge afstand moet 1,5 meter zijn.
Wedstrijden zijn niet toegestaan.
Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en zijn wedstrijden onderling met teams
van eigen club toegestaan.
Foyer, douches en kleedkamers zijn gesloten; gebruik van de kleedkamers door leerlingen
van beide basisscholen is toegestaan.
Bij sport mag geen publiek aanwezig zijn.


* Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Op 1 december gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Het kabinet zal daar binnenkort verder over communiceren.

Bij vragen kunt u zich wenden tot de beheerder, Theo Velting, 0623 51 08 74 en
als er wijzigingen in onze voorschriften te melden zijn, hoort u dat direct.