Lichtje aansteken in De Karmel

Gepubliceerd op 20 november 2020 om 14:02

Wanneer we een dierbare verliezen, missen we hem of haar. Verdriet is voor iedereen herkenbaar en voor iedereen is het anders hoe we met dat verdriet omgaan. In de donkere tijd van het jaar steken we de lichtjes aan thuis en in de kerk. 

Jaarlijks stellen we dorpelingen en gemeenteleden in de gelegenheid een kaarsje aan te steken in De Karmel en gedenken we overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar die we “Eeuwigheidszondag” noemen.

Zondag 22 november 10.00 uur wordt een viering voor genodigden gehouden waarbij we de norm van de richtlijnen RIVM/PKN aanhouden.  Deze viering is zal via pgwoudsend/kerkdienstgemist.nl worden uitgezonden. Ook op een later moment kunt u de dienst nog terugkijken.

 

We gedenken in deze dienst de gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden en een familielid steekt een kaars voor hen aan. Ook steken we een kaars aan voor alle anderen die niet bij name genoemd worden maar die we in ons hart meedragen. Daar horen ook mensen bij die dit jaar in ons dorp zijn overleden en die niet bij de kerk horen. Of als geloofsgenoten in oecumenisch verband met ons optrekken. Zo zijn we als Woudsenders onderling met elkaar verbonden.

 

Om iedereen in de gelegenheid te stellen zelf een kaarsje aan te steken is de kerk open op zaterdag 21 november van 16.30 uur tot 17.30 uur. Deze kaarsjes steken we op zondag weer aan. We nodigen u uit om zaterdagmiddag even binnen te lopen. Er klinkt sfeervolle muziek en iedereen die dat wil kan een lichtje aansteken ter gedachtenis aan iemand die je lief is en die je mist. Het is er rustig en je kunt even gaan zitten, even je verhaal kwijt of na het aansteken van de kaars weer weggaan. Voor alle dorpsgenoten in en rond Woudsend, of je nu veel, weinig of helemaal niet gelooft. Je bent van harte welkom  een lichtje aan te steken voor wie jou lief zijn in De Karmel.

 

Mocht u als dorpsgenoot een naam willen laten noemen in de dienst van een geliefde die is overleden in dit afgelopen jaar van corona, dan kunt u contact opnemen met ds. Renske Bosman-Romkema.

emailadres: predikantpknwoudsend@gmail.com