Engelenproject Woudsend 2020

Gepubliceerd op 27 november 2020 om 15:38

Engelen als lichtdragers

Vanaf zondag 29 november t/m 31 december 2020 doen we in Woudsend mee aan het engelenproject.

Op eigen wijze geven we invulling aan dit project dat landelijk in de aandacht staat en op meerdere plaatsen wordt uitgevoerd.

We roepen mensen in Woudsend op om namen in te sturen van dorpsgenoten waarvan u denkt dat ze een hart onder de riem nodig hebben en u kunt zich opgeven om een kerstengel te zijn voor de ander. U kunt het sturen naar engelwoudsend2020@gmail.com of bellen/appen naar Marijke van der Wal 0514-591308/06-15661903.( vóór 28 december)

Dit engelenproject is opgezet door een commissie die het hele dorp vertegenwoordigt nl. Dorpsbelangen, Ondernemersvereniging en de beide kerken. We willen met dit engelenproject een beetje warmte en licht uitstralen naar onze medemensen in Woudsend e.o. Iedereen kan een kerstengel zijn in de donkere maanden van het jaar. Een beetje tijd en creativiteit is het enige dat nodig is. De kerstengel bemoedigt iemand in de donkere maanden van het jaar en werkt vaak anoniem. Het gaat om een gebaar en de aandacht die iemand daardoor krijgt.

U kunt mensen opgeven die wat extra aandacht wel kunnen gebruiken. U hoort dan waar uw hulp nodig is. Het is een tijdelijk project tijdens advent en kerst.

Wat is er al gedaan en wat kunt u doen.

-    Er zijn ondertussen 160 engelen gehaakt door vrijwilligers en prachtige papieren engeltjes gemaakt door Henny Osinga. Waar gaan ze naartoe? Dat mag u beslissen. Geef namen op! Tot na de kerst zijn ze te zien in het hele dorp.

- In de versiering door het dorp heen, in etalages en in de kerken komt de engel in beeld. We roepen iedereen op om mee te doen met het zichtbaar maken van de engel in de versiering voor de decembermaand in huis en tuin.

- Voor de ramen Reidhintsje en Karmel is een adventskalender zichtbaar die iedere dag tot kerst een nieuwe engel laat zien. Gemaakt door leerlingen van de Meester van der Brugschool.

- Verder roepen we iedereen op om op Kerstavond 24 december een lichtje aan te steken en voor het raam neer te zetten of buiten voor het huis en de kaart die in de bus kwam voor het raam te hangen.

- Speurtocht: Dit is via de scholen bekend gemaakt.
De beschrijving ligt ook bij de SPAR en u kunt deze per mail opvragen.
De oplossing kunt u bij Marijke van der Wal - Yndyksterleane 11- inleveren.

- U kunt een kerstwens in de boom in de SPAR hangen.

- Op 8 december 20.00 uur is er een online-lezing. U kunt deze lezing over engelen volgen op kerkdienstgemist.nl . De lezing is toegespitst op engelen in de bijbel en theologie. Vanwege corona zal deze lezing alleen via kerkdienstgemist.nl te volgen zijn.

De commissie engelenproject bestaat uit:
Eva Bakker ( Woudsend Promotie /Ondernemersvereniging)
ds. Renske Bosman-Romkema (predikant PG Woudsend e.o.)
Rita Bouwma ( Vereniging voor Dorpsbelangen)
Marijke van der Wal (Raad van Kerken/RK-parochie)