MFC weer wat meer open.

Gepubliceerd op 18 mei 2021 om 18:15

Hoewel de coronacrisis nog niet helemaal voorbij is, komen er toch af en toe wat versoepelingen in de maatregelen.
Vanaf 19 mei gaat het MFC dan ook weer open voor bepaalde groepen onder specifieke voorwaarden.
In een brief van het bestuur van het MFC leest u daar meer over.

Geachte huurders en gebruikers van het MFC,

De corona-pandemie is helaas nog niet voorbij. Al schijnt het de goede kant op te gaan. Er is enige versoepeling van de maatregelen afgekondigd. Dat betekent, dat er enige ruimte is gekomen wat betreft de mogelijkheden om van het MFC gebruik te maken wat betreft sport en kunst/cultuur beoefening.

Ook mag het MFC open voor begeleiding of georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen zoals ouderen of mensen met een ‘rugzakje’. Trainingen en cursussen die beroepshalve noodzakelijk zijn, zijn ook in het MFC toegestaan.

De versoepelingen zijn minimaal en wel onder de volgende voorwaarden:

Sporten:
1. Er mogen maximaal 30 personen in de sportzaal aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.
2. Voor kinderen tot en met 17 jaar gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan. Wedstrijden zijn toegestaan maar alleen met teams van de eigen sportclub. Er mag geen publiek aanwezig zijn.
3. Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele sportbeoefening mag of in groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief instructeur. Bij: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen sporten, exclusief instructeur.
4. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
5. Kleedkamers en douches zijn gesloten.
6. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.
7. Binnen moet men een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

Kunst/Cultuur beoefening:
1. Er mogen maximaal 30 personen in de ruimte aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.
2. Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt: groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan met maximaal 30 personen.
3. Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele beoefening mag of in groepsverband met maximaal twee personen. Dit is exclusief een docent. Bijv.: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen oefenen of repeteren, exclusief docent.
4. Er mag geen publiek aanwezig zijn
5. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
6. Binnen moet men een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het oefenen of repeteren.

Georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen zoals ouderen of mensen met een ‘rugzakje’ en beroepsmatige noodzakelijke cursussen zoals bijvoorbeeld een BHV-training.
1. Iedereen heeft een vaste zitplaats, zonder roulatie.
2. De horeca is gesloten, maar voor de uitzonderingen op de regel mag er wel een kopje koffie en wat lekkers worden geserveerd.
3. Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn.
4. Er mag voor 2 personen tegelijk gereserveerd worden.
5. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
6. Binnen moet men een mondkapje dragen, maar deze mag af als men zit.

De algemene regels blijven natuurlijk ook van kracht:
1. Anderhalve meter afstand
2. Vaak en goed de handen wassen
3. Bij klachten thuisblijven en laat u testen.

Deze regels gelden vanaf woensdag 19 mei.
Mochten er in de toekomst wijzigingen zijn, dan 
ontvangt u weer bericht.

Het MFC hoopt op begrip van u als huurder en gebruiker voor bovenstaande maatregelen.

Met vriendelijke groeten,
Broer de Wolff
namens het bestuur MFC