Uitstel beslissing Spannenburg

Gepubliceerd op 5 juli 2021 om 16:41

Uitstel beslissing voorkeursalternatief
Eind vorig jaar heeft Rijswaterstaat aangegeven dat er medio 2021 meer duidelijkheid zou komen over de voorkeursoplossing voor de Friese bruggen Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga. Door een budgettekort voor het totale programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) fase 2, een landelijk budgettekort op instandhouding van de infrastructuur en de demissionaire status van het Kabinet is besloten om de beslissing over het voorkeursalternatief uit te stellen tot het najaar van 2021. In het najaar van 2021 vindt naar verwachting een heroverweging plaats in relatie tot de algehele financiële ruimte.

Vervolg
De resultaten van de onderzoeken van de uitgewerkte en onderzochte alternatieven met de partners, onder meer provincie Fryslân en de betrokken gemeenten, worden besproken. Als deze afstemming is geweest gaat Rijswaterstaat in gesprek met direct omwonenden en vertegenwoordigers van dorpsbelangenorganisaties en/of bedrijvenverenigingen over de voortgang van de MIRT-Verkenning. De verwachting is, dat deze gesprekken na de zomervakantieperiode worden ingepland. Als er een advies voorkeursalternatief ligt, wordt de brede omgeving hierover geconsulteerd. Vervolgens kan de minister op basis van het advies naar verwachting in het najaar een besluit nemen. Over de planning van deze vervolgstappen wordt u via een nieuwsbericht op de hoogte gehouden.

 

Namens het Projectteam Verkenning Friese Bruggen.