Corana QR-code verplicht in MFC De Driuwpôlle

Gepubliceerd op 14 oktober 2021 om 16:06

Het volgende bericht van het bestuur van de MFC De Driuwpôlle is binnengekomen. Zij willen een ieder wijzen op hun verantwoordelijkheid en vragen om medewerking van iedere bezoeker van het MFC

Geachte huurders en gebruikers van het MFC,

Zoals we in de vorige mail van 24 september hebben bericht, is het tonen van het
coronatoegangsbewijs met de QR-code verplicht wanneer bezoekers gebruik maken van de foyer.

Wij willen iedereen nogmaals dringend verzoeken om dit na te leven.

De Gemeente SWF heeft aangegeven dat de handhaving op het controleren van het
c
oronatoegangsbewijs strenger wordt. Mocht bij een controle blijken dat het dorpshuis zich niet houdt aan het naleven van de controle op het coronatoegangsbewijs dan kan dit een behoorlijke boete opleveren.
En dat is iets wat wij niet willen en ons niet kunnen permitteren.

We rekenen op jullie medewerking.

Broer de Wolff,
namens het bestuur MFC