Een stille omgang van het kruis

Gepubliceerd op 9 april 2022 om 17:00

Voor veel mensen in Woudsend ligt de Passion van 2014 nog vers in het geheugen. Het hele dorp deed mee. Dit jaar was er een andere manier om uitdrukking te geven aan het lijden in de wereld.

In de week voor Pasen staan we als christelijke gemeenschap stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Dit jaar geen Passion, maar wel een initiatief vanuit de werkgemeenschap IJlst dat raakt aan die gebeurtenis.  Voor de start van de Goede Week, ook wel de Stille Week genoemd, wilden we als ringgemeentes van de Ring IJlst onze verbondenheid als ‘Mensen van de Weg’ tot uitdrukking brengen door een stille omgang met het kruis van Christus. Het werd een processie van dorp tot dorp.

Op zaterdag 9 april werd in de ochtend het kruis opgepakt en gedragen door de straten en langs de twee kerken van Top&Twel. Vervolgens werd het kruis overgedragen aan Jutrijp-Hommerts waar er op de weg, waar mensen elkaar dagelijks ontmoeten en passeren, een groot, wit kruis te zien was. Zo werd het kruis van dorp tot dorp tot stad gedragen. Door het kruis op te nemen op de openbare weg werd iets getoond van het lijden van Jezus Christus, iets van het geloof en wat er gevierd word in de week voor Pasen.

Tegelijkertijd wordt door het kruis het lijden van toen verbonden met het lijden van nu in de wereld, in onze tijd. Oorlog in Oekraïne, Ethiopië, Jemen en meer ellende in de wereld. 
Na Jutrijp-Hommerts ging de omgang via Woudsend naar Heeg, Gaastmeer, Oudega en omgeving, Nijland, Folsgare, Oosthem en ten slotte IJlst waar een afsluiting was in de kerktuin van de Mauritiuskerk. 

Op deze wijze werd zichtbaar gemaakt, dat we met elkaar verbonden zijn, in de directe omgeving maar ook met de rest van de wereld.


Een kleine foto-impressie van de omgang van het kruis door Woudsend, het inladen en de gang van Heeg.