Lichtje aansteken in De Karmel

Gepubliceerd op 18 november 2021 om 13:58

Wanneer we een dierbare verliezen, missen we hem of haar. Verdriet is voor iedereen herkenbaar en voor iedereen is het anders hoe we met dat verdriet omgaan.

 

In de donkere tijd van het jaar steken we lichtjes aan thuis en in de kerk. Jaarlijks stellen we dorpelingen en gemeenteleden in de gelegenheid ook een kaarsje aan te steken in de Karmel en gedenken we overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die we "Eeuwigheidszondag" noemen.

Deze viering is op zondag 21 november a.s. en begint om 10:00 uur. De dienst is voor genodigden (in verband met de corona), maar u kunt deze online bijwonen via pgwoudsend/kerkdienstgemist.nl  Ook op een later moment kunt u de dienst nog terugkijken.

We gedenken in deze dienst de gemeenteleden, die het afgelopen jaar zijn overleden en een familielid steekt een kaars voor hen aan. We steken ook een kaars aan voor alle anderen, die niet bij name genoemd worden, maar die we in ons hart meedragen.
Daar horen ook de mensen bij, die dit jaar in ons dorp zijn overleden en die niet bij de kerk horen of als geloofsgenoten in oecumenisch verband met ons optrekken. Zo zijn we als Woudsenders onderling met elkaar verbonden.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen zelf een kaarsje aan te steken in de Karmel, is de kerk open op zaterdag 20 november van 16.30 - 17.30 uur. Deze kaarsjes steken we dan zondag weer aan in de dienst. We nodigen u uit om zaterdagmiddag even binnen te lopen. Er klink sfeervolle muziek en iedereen die dat wil, kan een lichtje aansteken ter gedachtenis aan iemand, die je lief is en die je mist. Het is er rustig en je kunt even gaan zitten, even je verhaal kwijt of na het aansteken van een kaarsje weer weggaan.
Voor alle dorpsgenoten in en rond Woudsend, of je nu veel, weinig of helemaal niet gelooft. Je bent van harte welkom een lichtje aan te steken in de Karmel voor wie jouw lief is.

Mocht u als dorpsgenoot in de dienst van 21 november een naam willen laten noemen van een geliefde die is overleden in het afgelopen jaar, dan kunt u contact opnemen met ds. Renske Bosman-Romkema.
e-mail : predikantpknwoudsend@gmail.com
tel : 06-16878953