Mededeling van MFC De Driuwpôlle.

Gepubliceerd op 29 november 2021 om 17:57

Helaas maken de nieuwe ontwikkelingen met het coronavirus het weer noodzakelijk om de protocollen van het MFC aan te passen. 
Hieronder de nieuwe maatregelen zoals ze per direct ingaan.

Aan: Huurders en Gebruikers MFC
Van: MFC De Driuwpôlle

Betreft: Info nieuwecorona maatregelen                           
Datum: 29 november 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geachte huurders en gebruikers van het MFC,

Helaas is de corona-situatie nog lang niet voorbij. Afgelopen vrijdag is er een avondlockdown afgekondigd.
Dit heeft als gevolg:

Het MFC is na 17.00 uur gesloten tot (ten minste) 18 december.

De volgende maatregelen blijven van kracht in het MFC:

1. Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor alle activiteiten, voor alle culturele- en sportactiviteiten en evenementen, die in het MFC georganiseerd worden.
Er is slechts 1 uitzondering: de CTB is niet verplicht bij kleine vergaderingen tot een groepsgrootte van max 8 personen.
2. Geen publiek bij alle culturele- en sportactiviteiten.
3. Een mondkapje is verplicht bij binnenkomst en mag af als men zit of sport.
4. Hou anderhalve meter afstand bij het zitten.

Voor de kinderen en jeugd gelden andere regels:
Een CTB is niet verplicht bij de beoefening van kunst en cultuur en sport voor personen onder de 18 jaar. Kinderen tot 13 jaar hebben geen CTB nodig voor geen enkele activiteit.

Let wel: handhaving van de coronamaatregelen:
De organisator van de activiteit is verantwoordelijk voor de handhaving van de corona maatregelen. Dat betekent dat alle verenigingen en alle gebruikers van het MFC zelf verantwoordelijk zijn dat iedereen een CTB heeft en bij binnenkomst de controle uitvoeren. Dit houdt ook in dat de verenigingen en alle gebruikers van het MFC verantwoordelijk zijn voor eventuele sancties. Dit is een overheidsmaatregel. Het
MFC wijst de organisatoren op hun verantwoordelijkheid, wanneer niet voldaan wordt aan de maatregelen.

QR-code scannen
Het scannen van de QR-code kan met de mobiele telefoon. Download hiervoor de scanner app.

https://coronacheck.nl/nl/scanner/

De volgende adviezen blijven van kracht:
• je handen vaak en goed wassen
• geen handen schudden
• bij klachten thuis blijven en je laten testen

Sterkte in de komende tijd!

Wij wensen jullie ondanks deze noodzakelijke maatregelen veel plezier bij het sporten en andere activiteiten in ons MFC.

Met vriendelijke groeten,
Broer de Wolff
bestuurslid MFC De Driuwpôlle


NB
Via CoronaCheck.nl is een papieren vaccinatiebewijs te verkrijgen. Via de CoronaCheck-app een digitaal coronabewijs.