Theaterstuk ‘Wout’s End? krijgt IMF subsidie.

Gepubliceerd op 22 juni 2024 om 18:16

Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie Fryslân heeft in de eerste periode van openstellen een subsidie toegekend aan het theaterstuik ‘Wout’s End?’ uit Woudsend. Het is één van de twintig projecten in de regio Zuidwest-Fryslân (de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân) die hiermee worden gesteund.

Het theaterstuk ‘Wout’s End?’ is een samenwerking tussen Ondernemersvereniging Woudsend, Theatercollectief Prop, Vereniging Dorpsbelangen Woudsend en MFC De Driuwpôlle. Met de subsidie kan de productie van het theaterstuk worden gerealiseerd. Door het ontwikkelen van een nieuw cultureel elan zal de leefbaarheid van Woudsend versterkt worden.  Theater kan namelijk een belangrijke schakel zijn  om de mienskip in ons dorp te verbinden.

Het theaterstuk, dat nu nog volop in ontwikkeling is en waarvan de uitvoering verwacht wordt in het voorjaar van 2025, zal deels in het Nederland en deels in het Fries worden opgevoerd. Het stuk zal gaan over identiteit en het spanningsveld tussen veranderen en stilstaan. Moet je kiezen voor het ene of het andere of bestaat er een gulden middenweg? Deze vragen kunnen we onszelf individueel stellen, maar hebben ook betrekking op de gemeenschap van Woudsend. 
Het script is ten dele gebaseerd op het boek “Woudsender verhalen van vroeger” waarin de vertellingen van Woudsender Klaas Knobbe staan opgeschreven. Verdere inspiratie komt uit de verhalen die nu leven in Woudsend.
Marcel Becker van Stichting Prop Theatercollectief heeft de leiding over de productie.
Meer informatie over het stuk is te vinden op de pagina van deze stichting.