Ouderenappartementen in gebouw Woudsend Verzekeringen

Gepubliceerd op 8 oktober 2019 om 09:58

Bericht van Dorpsbelang: Maandag 7 oktober 2019

Zoals jullie bekend is staat het pand van Woudsend Verzekeringen sinds 2012 leeg.
De diep gekoesterde wens van het dorp was en is om het pand aan te wenden voor de realisatie van levensloopbestendige ouderenappartementen met een flexibele zorgcomponent. Met als doel dat inwoners van Woudsend ook als ze ouder worden in het dorp kunnen blijven wonen.

In dit kader heeft Elkien het pand gekocht van ASR. In de jaren daarna heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen Elkien, de gemeente Súdwest-Fryslân en andere partijen over de wijze waarop de wens van het dorp omgezet kon worden in realiteit.

Uiteindelijk heeft Elkien er voor gekozen het project niet zelf te ontwikkelen. In goede samenspraak met Dorpsbelangen Woudsend eo is besloten het gebouw bij inschrijving te verkopen. Belangstellende kopers is gevraagd om een plan te presenteren voor de ontwikkeling van ouderenappartementen, ook in sociale huur. Daarnaast was de eis dat het plan een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid van Woudsend.

Na een zorgvuldige procedure, waarin Dorpsbelangen Woudsend eo bij elke stap betrokken is geweest, is uiteindelijk gekozen voor het plan van Sijperda Beheer Sneek. Afgelopen vrijdag is het koopcontract getekend.

De ambitie van Sijperda is de beoogde appartementen zo snel mogelijk te realiseren. De komende tijd zal Dorpsbelangen regelmatig overleg hebben met Sijperda over de uitwerking van het plan.

Wat we zo lang wilden, gaat nu eindelijk gebeuren. Een belangrijke mijlpaal. Dankzij de goede intenties en medewerking van Elkien en de gemeente.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
De reden van dit ‘vlugschrift’ is dat wij vinden dat Woudsenders als eerste op de hoogte moeten zijn van dit belangrijke nieuws. Morgen wordt de verkoop van het pand wereldkundig gemaakt met een persbericht vanuit Elkien.