Jaarverslag speeltuinvereniging Boartsjend Waldsein

Gepubliceerd op 14 juni 2019 om 10:41

Jaarverslag speeltuinvereniging Boartsjend Waldsein 2018, zoals gepresenteerd op vergadering Dorpsbelang.

Het afgelopen jaar zijn de speeltoestellen weer gecontroleerd door de gemeente SudWest-Fryslan.
De rol van speeltuinvereniging wordt steeds kleiner omdat de gemeente een grote rol op zich neemt tav onderhoud en legen prullenbakken etc. Afgelopen jaar hebben we geen meldingen gehad van overlast in de speeltuinen. Maar mochten er klachten zijn vanuit het dorp betreffende onze speeltuinen, dan horen wij het graag en nemen wij contact op met de gemeente hierover.
Als vereniging zijn we bezig om te kijken of we een pannakooi kunnen realiseren. Op dit moment zijn we in afwachting van de plannen van de school t.a.v het nieuw in te richten schoolplein.
Ook nemen we deel aan de overleggen op school over het nieuw in te richten schoolplein.
In het jaar 2019 is er weer een buitenspeeldag gepland voor alle kinderen van Woudsend. Dit jaar is dit niet gepland op de landelijke buitenspeeldag ivm waldseinder wiikein in die zelfde periode.

 

De volgende personen maken deel uit van het bestuur:

  • Tineke Okma penningmeester
  • Sonja Mulder bestuurslid
  • Wybe v/d Goot voorzitter
  • Lourina Becker secretaris
  • Ruud Husken bestuurslid sinds februari 2018

Dit was in het kort een verslag van de speeltuinvereniging .

Wij wensen iedereen ; groot en klein veel speelplezier in Woudsend toe.