Dorpsbelangen Woudsend e.o. Jaarvergadering

Gepubliceerd op 13 juni 2020 om 13:24

Online jaarvergadering op 26 juni a.s.

Als gevolg van de Coronacrisis is het helaas niet mogelijk op de gebruikelijke manier een jaarvergadering te houden. Gelukkig is het tegenwoordig ook mogelijk online te vergaderen. Deze online vergadering wordt gehouden op 26 juni om 20.00 uur.

Voor alle duidelijkheid: de jaarvergadering is bedoeld om u te informeren over de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar.

Online vergaderen vergt uiteraard enige improvisatie. Het bestuur heeft hiervoor de volgende routing bedacht:

  • De stukken voor de vergadering worden gepubliceerd op Woudsend Online, toegevoegd aan dit item, of op aanvraag toegestuurd. Leden die dit laatste willen kunnen dit melden bij de secretaris van het bestuur, Jacqueline Postma
    06- 13 20 69 18 of via de mail vragen dorpsbelangwoudsend@hotmail.com.
    De precieze agenda volgt nog.
  • Tot drie dagen voorafgaand aan de vergadering kunnen schriftelijk vragen worden gesteld aan het bestuur. Dit kan via de email of met een brief aan de secretaris. Hiervoor wordt een speciale bus geplaatst in de Spar.
  • Degenen die aan de vergadering willen deelnemen kunnen zich hiervoor via de mail aanmelden. U krijgt daarna een link toegestuurd die u kort voor aanvang van de vergadering kunt aanklikken. Het is dan belangrijk dat we het juiste mailadres krijgen waar we de link naartoe kunnen sturen.
  • Ben u nog niet lid maar wil wel deelnemen aan de vergadering, meld u zich aan en vraag om een inschrijfformulier.

Na de vergadering worden het verslag van de vergadering, de ingekomen vragen en de antwoorden gepubliceerd op Woudsend Online. Degenen die hierom gevraagd hebben krijgen deze stukken toegestuurd.

Uiteraard heeft deze manier van vergaderen niet onze voorkeur. Laten we hopen dat we het volgend jaar weer op de gebruikelijke manier kunnen doen, met een kopje koffie tijdens de vergadering en een gezellig praatje achteraf.

 

 

Notulen Jaarvergadering 10 05 2019
Word – 581,0 KB 458 downloads
Verslag Dorpskrant 2018 2019
Word – 14,2 KB 422 downloads
Jaarverslag Speetuin 2018
Word – 14,2 KB 448 downloads