Toneelvereniging Fertier

Contactpersoon: Pauline van der Weij
Tel.: 0514-591140 / 06-4216544

 

Toneelvereniging Fertier is opgericht op 25 augustus 1986. De bewogen toneelvereniging speelde in eerste instantie alleen voor de RK parochievereniging. Zij vullen hiermee nog steeds een avond­programma voor de parochie. Later werd de kans gegrepen om het stuk ook voor andere belang­stellenden te spelen. Al een aantal jaren is er een week na de parochie-avond een uitvoering die voor iedereen toegankelijk is.

De afgelopen jaren is de vereniging aardig gegroeid en heeft het meerdere jonge spelers erbij gekregen. Tijdens de dorpsfeesten kreeg de toneelvereniging ook de mogelijkheid om zich te laten zien met een toneelstuk. Hier voelde de jeugd wel iets voor en voegde zich toe aan de ‘oude garde’. Hierdoor wordt er van elkaar geleerd en dit brengt leuke combinaties teweeg.

Momenteel bestaat de vereniging uit ongeveer 40 leden waardoor er voor ieder stuk genoeg animo is. Ieder jaar proberen we een nieuw stuk te vinden dat bij ons past en bij ons publiek. In oktober beginnen we dan meestal te oefenen en eind januari/begin februari wordt het stuk opgevoerd. Dit jaar hebben we voor het eerst ook een voorstelling op zondagmiddag, zodat niemand het hoeft te missen.

Lijkt het je ook leuk om te spelen of wil je iets vragen? Meld je dan aan bij ons bestuur: