«

»

jul 12 2017

Bericht afdrukken

Camping en Jachthaven De Rakken overgedragen aan Recreatiestichting

Afgelopen maandagochtend 10 juli zijn de handtekeningen gezet door Gemeente Súdwest-Fryslân, het interim bestuur van Recreatiestichting De Rakken, de Rabobank en de notaris. Daarmee is de overdracht van de jachthaven en camping aan de Recreatiestichting een feit. 

Om 11.00 heet Rob Cox namens de Recreatiestichting de aanwezigen welkom. Plaats van handelen is Omke Jan. Naast Rob (secretaris) bestaat het interim bestuur uit voorzitter Jos Pâques en penningmeester Durk Douma. De gemeente werd vertegenwoordig door wethouder Offinga. Notaris Nicolai uit Balk leverde de formele aktes en om 11:15 u was alles officieel.

Jos bedankte iedereen voor de samenwerking en memoreerde aan hoe dit proces 46 jaar terug in gang is gezet. Rode draad in al die jaren is het leveren van goede kwaliteit om zo gasten blijven te verlokken naar ons dorp te komen.

Met de overdracht wordt ook het interim bestuur binnenkort vervangen. De voorzitster van het nieuwe bestuur is al bekend, dit wordt mevrouw Van der Kuil.

Tot slot sprak de wethouder met mooie woorden en waardering naar het vorige en huidige interim bestuur, Dorpsbelangen en alle vrijwilligers. Het totale plaatje wordt als motor gezien van Woudsend. 

Als afsluiting werd het glas geheven op de toekomst en werd een gedenkwaardige periode afgesloten…

Eric Rensink en Jan Osinga waren namens de lokale media ter plaatse voor verslaglegging.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/nieuws/camping-en-jachthaven-de-rakken-overgedragen-aan-recreatiestichting