«

»

jul 03 2017

Bericht afdrukken

Excursie kerken met speciaal programma op eerste Tsjerkepaadmiddag in Woudsend

Foto: Jan Osinga

De Stichting Tsjerkepaad en de stichting Alde Fryske Tsjerken organiseerden samen met vrijwilligers van de R.K. Sint Michaëlkerk en de PKN kerk De Karmel afgelopen zaterdag een excursie met een speciaal programma. Deze eerste Tsjerkepaadmiddag van dit seizoen stond in het teken van het thema van Tsjerkepaad 2017 ‘Rome en de Reformatie’. Alde Fryske Tsjerken bracht daarvoor een themanummer ‘500 jaar Reformatie in Fryslân’ uit, dat werd uitgedeeld aan de bezoekers.

De start was om 13.00 uur in de Sint Michaëlkerk met orgelspel door pastor Wiebe Mulder, waarna voorzitter Gerrit Groeneveld van Tsjerkepaad de middag opende. Herman Deden vertelde over de geschiedenis deze kerk, de oudste rooms-katholieke kerk van Fryslân en de enige nog bestaande schuilkerk uit de 18e eeuw (1792). Z’n verhaal begon in 1337, toen de Karmelieten een klooster stichtte in Woudsend.

De bezoekers konden daarna een wandeling door de historische kern van Woudsend maken langs de voormalige gereformeerde kerk en een bezoek brengen aan de voormalige Doopsgezinde schuilkerk, waar een door de organisatie van deze middag aangeboden kopje koffie of thee genuttigd kon worden.

Het programma werd daarna voortgezet in de PKN kerk De Karmel met orgelmuziek door organist K. Booij en een uitgebreid muzikaal optreden van Louiza Saitova, de Tsjetsjeense vluchtelinge die in Woudsend haar plekje heeft gevonden. Douwe Zondervan, voorzitter van de Historische Kring Woudsend, vertelde met een beeldpresentatie de geschiedenis van deze kerk. Ook hij kon in zijn verhaal niet om het klooster heen, omdat de kerk op de plek staan waar ooit het klooster heeft gestaan.

Een speciaal bedankje van voorzitter Gerrit Groeneveld was er voor Tonny Ketelaar, die veel werk heeft verzet voor deze middag. Fotograaf Jan Osinga heeft alles weer met de camera vastgelegd, zie daarvoor het foto-album.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/nieuws/excursie-kerken-met-speciaal-programma-op-eerste-tsjerkepaadmiddag-in-woudsend