«

»

okt 20 2012

Bericht afdrukken

Gedeputeerde Poepjes bekijkt veiliger bereik oorlogsmonument

Zaterdag 20 oktober 2012 – Gedeputeerde Sietske Poepjes brengt op vrijdag 2 november a.s. een bezoek aan het oorlogsmonument op Waterloo. Zij doet dit samen met leden van de statenfractie van de ChristenUnie, die eerder gevraagd hebben om een betere ontsluiting van het oorlogsmonument.

Tot twee keer toe vroeg de ChristenUnie aan Gedeputeerde Staten om bij de herinrichting van de weg tussen Balk en Waterloo een gelegenheid te creëren voor passerende automobilisten om het oorlogsmonument te kunnen bezichtigen. GS beloofde met een goede oplossing te komen waarin de bereikbaarheid van het monument zou verbeteren.

In het plan dat het college nu heeft uitgewerkt moeten automobilisten aan de andere kant van de weg stoppen op een parkeerplaats die enkele honderden meters van het monument verwijderd is. Vervolgens moet de weg te voet overgestoken worden, waarna men over een verhard voetpad, door het weiland naar het monument kan lopen.

De ChristenUnie vindt dit niet alleen te gevaarlijk maar acht het ook tegen het beleid dat de provincie voert om zoveel mogelijk oversteken over de provinciale wegen te verwijderen. Verder is de ChristenUnie verontwaardigd over de plaats waar mensen naartoe worden gevoerd. Het einde van het voetpad komt uit bij de zijkant van het monument en er is aan de voorzijde, tussen de bermsloot en het monument, onvoldoende ruimte voor bezichtiging.

Naar aanleiding van het verzoek van de ChristenUnie om een veiliger oplossing te realiseren ter hoogte van het monument, gaat gedeputeerde Sietske Poepjes nu met leden van de ChristenUnie de situatie ter plaatse bekijken.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/nieuws/gedeputeerde-poepjes-bekijkt-veiliger-bereik-oorlogsmonument