«

»

jul 17 2013

Bericht afdrukken

Stand van zaken Masterplan Woudsend

fmp logo kleurBegin van dit jaar is het geld voor de uitvoering van vier deelprojecten uit het Masterplan Woudsend  beschikbaar gesteld, door zowel gemeente als provincie. Intern is er bij de gemeente gewerkt aan het opzetten van een projectorganisatie. Want naast de projecten in Woudsend  zijn er ook werkzaamheden in Makkum, Stavoren, Bolsward, Heeg, Oudega, IJlst  en Workum. Alle werkzaamheden moeten over tweeëneenhalf  jaar gereed zijn. Totaal gaat het om zo’n vijfendertig deelprojecten. 

Uitwerking van de plannen
Dorpsbelangen, Recreatiestichting Woudsend en gemeente zijn allemaal in de weer met de uitwerking van de plannen. Elkien heeft een bijdrage ontvangen voor de aankoop van het ASR-gebouw en is inmiddels eigenaar van het pand. Elkien maakt een uitvoeringsplan om van het gebouw een woonzorgcentrum te maken. Daarnaast is Dorpsbelangen  bezig  haar eigen 11-stegenplan uit te werken. Hiervoor is nog overleg nodig met belanghebbende en de gemeente. Voor het opwaarderen van het strandje bij Indyk is Recreatiestichting Woudsend bezig met het opstellen van een plan dat weer wordt afgestemd met Dorpsbelangen en de gemeente.

De gemeente  werkt aan de verdere uitwerking van de nieuwe bezoekershaven, de omgeving van de Weachswal en het MFC De Driuwpôlle. Er is  met omwonenden overlegd over het eventuele verlies van parkeerplaatsen. Dit onderzoek moet aantonen wat de behoefte aan parkeerplaatsen per doelgroep is. Op basis van dit onderzoek kan de uiteindelijke inrichtingsschets worden afgerond. De nieuwe inrichting is gericht op meer openheid, waaronder een openbare kade voor passantenligplaatsen. Het huidige toiletgebouw is verouderd en wordt vervangen door een nieuw, kleiner toiletgebouw. Deze komt op een plaats die minder zichtbaar is vanaf de Weachswal en de haven. Hierover moet nog wel overleg plaatsvinden met Recreatiestichting Woudsend.

Voor alle ontwikkelingen rondom de nieuwe bezoekershaven organiseert de gemeente na zomervakantie een informatieavond. Daarna zal de planologische procedure worden opgestart.

Recreatiestichting Woudsend is verbeteringen op eigen terrein aan het voorbereiden.

Meer informatie?
De projectgroep zal u op de hoogte houden van de voortgang van deze projecten. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neem dan gerust contact op met de heer A. Joustra van de gemeente Súdwest-Fryslân, telefonisch bereikbaar op nummer: 0515-489000 of via friesemerenproject@gemeenteswf.nl.

Het Masterplan Woudsend kunt u vinden op de website van de gemeente. De werkzaamheden van Het Friese Merenproject in gemeente Súdwest-Fryslân zijn ook  te volgen via twitter op: @SudwestFrlFMP.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/nieuws/stand-van-zaken-masterplan-woudsend