«

»

feb 27 2016

Bericht afdrukken

Wethouder Offinga beantwoordt raadsvragen naar voortgang Masterplan Woudsend

Wethouder Offinga

Tijdens de raadsvergadering van 25 februari werden door de heer Walsma van Gemeentebelangen vragen gesteld over de voortgang van het Masterplan Woudsend. Aanleiding hiervoor zijn aanwijzingen over het ontbreken van de voortgang in dit plan en onvrede hierover uit het dorp. Walsma vraagt wethouder Offinga daarom duidelijkheid te geven over de huidige stand van zaken.

In zijn reactie geeft Offinga aan dat de plannen allemaal op schema lopen. De aanbesteding van de passantenhaven gaat binnenkort van start. De gemeente is voornemens om de uitvoer van de werkzaamheden te starten in mei, met de ambitie dit voor 31 december 2016 uit te voeren. Om het gehele plan te realiseren gaat de Gemeente uit van een gunstige aanbesteding. Wanneer het aanbestedingsresultaat tegenvalt worden onderdelen van het plan geschrapt. Verder geeft Offinga aan de inwoners van Woudsend in maart te informeren. Dit gebeurt in samenwerking met Dorpsbelangen.

Opmerkelijk is dat de wethouder aangeeft dat het “ASR onderdeel” en het “stegenplan” reeds zijn gerealiseerd. Wellicht dat hier in maart ook meer duidelijk over wordt.

De raadsvergaderingen van Gemeente Súdwest-Fryslân worden op video opgenomen. Klik hier om het gehele antwoord van de wethouder terug te kijken (ga naar agendapunt 3).

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/nieuws/wethouder-offinga-beantwoord-raadsvragen-naar-voortgang-masterplan-woudsend